Hovedseksjon

Kunst på Haugenstua skole

Kunst på skolen

Kunstverkene på Haugenstua skole er utført til skolen fordi Oslo kommune har et regelverk som bestemmer at 0,5 % av kommunens totale investeringsbudsjett skal settes av til kunst i byens offentlige bygg og uteområder. Disse pengene går inn i Oslo kommunes kunstordning, som forvaltes av Kulturetaten. Kulturetaten fordeler pengene på byggeprosjekter de mener egner seg for kunst. De legger også frem årsplaner til et styre for kommunens kunstordning, som beskriver hvilke byggeprosjekter som skal få penger, i tillegg til årsbudsjetter. Kunsten blir ofte laget spesielt for stedet, slik som her på Haugenstua skole. Noen ganger gjøres det innkjøp.

På Haugenstua skole har det vært et kunstutvalg. Kunstutvalget har bestått av:

  • Byggherren: Undervisningsbygg Oslo KF, ved Jan-Fredrik Gulseth
  • Arkitekten: Stein Høglund fra Romfarer arkitekter
  • To brukerrepresentanter: Rektor Tone Nordstrøm og kunst- og håndverkslærer Sigrun Vik Olsen
  • En kunstkonsulent: Kunstneren Gisle Harr, som har vært leder av kunstutvalget

Kunstkonsulenten har foreslått kunstnere for skolen. Etterpå ble det invitert til en konkurranse mellom seks kunstnere. Kunstutvalget har fungert som jury, kommet med innspill og vært med på å tilrettelegge for utførelse og montering

I tillegg har Kulturetaten remontert et monumentalt kunstverk i kobber og glass i inngangspartiet ved hovedinngangen. Verket har tittelen Tut-Ankh-Amon og er utført av Unni Lund i 1972.  Verket hang tidligere på Stig skole. Det er også montert en serie på tolv nyinnkjøpte fotografier av Geir Harald Samuelsen i skolens personalrom. Fotografiene er valgt ut og kjøpt inn direkte av Kulturetaten.

Lenker:

Gisle Harr

Geir Harald Samuelsen

Unni Lund

Oslo kommunes kunstordning