Permisjonsreglement

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Følg lenken for å lese retningslinjene for hva man kan få innvilget permisjon til. Dersom dere skal søke om permisjon fra opplæringa, ber vi om at dere bruker dette skjemaet.