Permisjonsreglement

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen.