Aktivitetsskolen i skoleferier

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

I skolens ferier holder AKS heldagsåpent for elever med heltidsplass på 1. – 4. trinn. Vi drar på turer, utflukter og har forskjellige aktivitetsdager på basen. Eget program med påmelding blir sendt ut ca to uker før de forskjellige feriene.

Elever med halvtidsplass kan benytte tilbudet i inntil 12 timer. 

Elever som benytter gratis kjernetid får tilbud om et spesifikt opplegg to definerte dager i skolens ferie. Det er ikke anledning til å bytte disse dagene. På Haugenstua er gratis kjernetid i Aktivitetsskolen på onsdager og torsdager.