Hovedseksjon

Aktivitetsskolen i skoleferier

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

I skolens ferier holder AKS heldagsåpent for elever med heltidsplass på 1.–4. trinn. Vi drar på turer, utflukter og har forskjellige aktivitetsdager på basen. Eget program med påmelding blir sendt ut ca to uker før de forskjellige feriene.

Elever med halvtidsplass kan benytte tilbudet i inntil 12 timer. 

Elever som benytter gratis kjernetid får tilbud om et spesifikt opplegg to definerte dager i skolens ferie. Det er ikke anledning til å bytte disse dagene. På Haugenstua er gratis kjernetid i Aktivitetsskolen på onsdager og torsdager.

Se informasjon om sommerferien 2021