Hovedseksjon

Baser og ansatte

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Våre AKS-avdelinger:

1. trinn og 2. trinn: Klasserommene og Midtbasen3. og 4. trinn: Klasserommene i 2. etasje og AKS-rommene i 2. etasje

Personalet

AKS-leder: Birgit Nedreberg (tlf. 90 54.58.63)Baseledere: Maria Øverlien (1. trinn), Victor Selvarajah (2. trinn), Mohamed Ali 3. trinn), Henrik Diep (4. trinn).

Medarbeidere:

Menia Abraham, Michael Williksen, Christian Nilssen, Lone Aadnekvam, Nora Damon, Sofie Pedersen, Hamdi Mohamed, Amrit Singh, Line Henriksen, Amira Ali, Isaac Kankani, Line Brå Johansen, Helene Andrea Bjerke, Camilla Halvorsen, Triomphe Samba, Ann Karin Rindal, Alpha-Martin Jalloh og Kirsti Lohne.

Faste vikarer:

Naima Nassir, Emilie Engkrog, Rammiyan Ratnasabapathy, Henrik Diep, Anna Guro Drabløs, Hodo Yusef, Shazia Nassir.