Baser og ansatte

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Personalet

AKS-leder: Birgit Nedreberg (tlf. 90 54.58.63)
Baseledere: Anine Halvorsen (1. trinn), Giliana Hadizadeh (2. trinn), Maria Øverlien (3. trinn), Victor Selvarajah (4. trinn).

Medarbeidere:
Menia Abraham, Michael Williksen, Christian Nilssen, Lone Aadnekvam, Nora Damon, Sofie Pedersen, Hamdi Mohamed, Amrit Singh, Line Henriksen, Amira Ali, Isaac Kankani, Line Brå Johansen, Helene Andrea Bjerke, Camilla Halvorsen, Triomphe Samba, Ann Karin Rindal, Alpha-Martin Jalloh og Kirsti Lohne.

Faste vikarer:

Naima Nassir, Emilie Engkrog, Rammiyan Ratnasabapathy, Henrik Diep, Anna Guro Drabløs, Hodo Yusef, Shazia Nassir.

AKS avdelinger:

1. trinn og 2. trinn: Klasserommene og Midtbasen
3. og 4. trinn: Klasserommene i 2. etasje og AKS-rommene i 2. etasje