Hovedseksjon

Baser og ansatte

AKS

På hver base jobber det mange aktivitetsskolemedarbeidere med mye god og spennende kompetanse. Under er en oversikt over noe av kompetansen som finnes i vår stab. Denne kommer godt med både under lekende læring og i fritidstilbudet vårt.

Kompetanse AKS.jpg

Linda –baseleder på 1. trinn: linda.torseth@osloskolen.no
Lone –baseleder på 2. trinn: lone.aadnekvam@osloskolen.no
Neha–baseleder på 3. trinn: neha.janjua@osloskolen.no
Victor –baseleder på 4. trinn: victos2809@osloskolen.no
Birgit –leder: birgit.nedreberg@osloskolen.no (tlf. 90 54 58 63)