Hovedseksjon

Fremmedspråk og språklig fordypning

Fransk: Dette alternativet tilbys elever som har lyst til å lære seg fransk. I tillegg er dette et språkfag som elevene kan fortsette med på videregående skole.

Tysk: Dette alternativet tilbys elever som har lyst til å lære seg tysk. I tillegg er dette et språkfag som elevene kan fortsette med på videregående skole.

Spansk: Dette alternativet tilbys elever som har lyst til å lære seg spansk. I tillegg er dette et språkfag som elevene kan fortsette med på videregående skole.

Engelsk fordypning: Anbefales elever som har lyst til å lære mer engelsk eller som sliter med engelsk som språk. Vi har grupper på ulike nivåer.

Norsk fordypning: Dette faget anbefales til elever som sliter med lese- og skriveforståelse, har bodd kort tid i Norge eller har utfordringer/vansker med faget norsk