Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Driftsstyremedlemmer ved Haugenstua skole 2019:

An-Margret Stokke (medlem FRP)
Laila Nikolaisen (medlem AP)
Else Marie Mjærum (medlem SV)
Nader I. M. Alhaj (medlem foresatte)
Kristine Torgersen (medlem foresatte)
Aleksander Hiller (medlem ansatte)
Berit Frydenlund (medlem ansatte)
Amina Butt (medlem elever)
Caroline Ngo (medlem elever)
Bjørn Hallme (vara AP)
Tore Ludt (vara SV)
Glenn Halvorsen (vara FRP)
Yvonne Leficura (vara foresatte)
Osman Mohammed (vara foresatte)
Kjersti Stenersen (vara ansatte)
Hilde Solbjør (vara ansatte)