Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyremedlemmer 2021-2022:

Tobias Svendsen (medlem FRP)
Mobin Anwar (medlem R)
Brit Axelsen (medlem AP)
Nader I. M. Alhaj (medlem foresatte)
Kamran Hussain (medlem foresatte)
Aleksander Hiller (medlem ansatte)
Anders G. Mathisen (medlem ansatte)
Henos Deliet Dawit (medlem elever)
Shaheera Iqbal (medlem elever)
Norvald Mo (vara AP)
Memoona Saleem (vara R)
Glenn Halvorsen (vara FRP)
Ismahan Ahmed (vara foresatte)
Owais Butt (vara foresatte)
Karoline Lester Turøy (vara ansatte)
Hilde Solbjør (vara ansatte)