Valgfag

Forskning i praksis (8. og 10. trinn)

Internasjonalt samarbeid (9. trinn)

Design og redesign (8.-10. trinn)

Fysisk aktivitet og helse (8.-10. trinn)

Demokrati i praksis (8. og 10. trinn)

Teknologi i praksis (9. trinn)

Medier og informasjon (9. trinn)

Sal og scene (8.-10. trinn)