Juleferien 2021

Jul AKS

Elever med gratis deltakelse kan komme onsdager og torsdager.

Aktivitetene blir planlagt ut i fra ønsker både fra elever som skal komme og personale som settes opp i henhold til elevpåmeldingen. Det er derfor viktig at ALLE svarer på om de kommer eller ikke, slik at vi ikke underbemanner. PÅMELDINGSFRIST 1. DESEMBER.

Dersom dere har meldt på barnet og dere ser at de ikke kommer likevel, må dette meldes til AKS sin telefon så fort som mulig og senest innen 08.15 den aktuelle dagen. (Dette for at personalet skal kunne fokusere på barna og ikke måtte bruke tid på å etterlyse barn før samlingsstunden.)

Senest oppmøte kl. 09.00 alle dager.

Ta kontakt på mail (birgit.nedreberg@ude.oslo.kommune.no) eller 90 54 58 63 om det er noe dere lurer på.

Påmelding i skjemaet på denne siden.