Hovedseksjon

Innsøking til videregående skole

Her finner du informasjon om søknadsprosessen til videregående skole for elevene på 10. trinn 2021-2022.

Her finner du informasjon om de ulike studieretningene. Dette ble gjennomgått av infoteamet på foreldremøtet 20.09.2021.