Innsøkning til videregående skole

Her finner du informasjon om søknadsprosessen til videregående skole for elevene på 10. trinn 2019-2020.

Her finner du informasjon om de ulike studieretningene. Dette ble gjennomgått av infoteamet på foreldremøtet 11.09.2019.