Hovedseksjon

Innsøking til videregående skole

Her finner du informasjon om søknadsprosessen til videregående skole for elevene på 10. trinn 2023-2024.

Her finner du informasjon om hva som skjer i løpet av året knyttet til valg og innsøking til videregående opplæring.

Her finner du informasjon om de ulike studieretningene. Dette ble gjennomgått av infoteamet på foreldremøtet 27.09.2023.