Hovedseksjon

AKS Junior

AKS Junior Redaksjon

Digitale ferdigheter i praksis! 

Aktivitetsskolen bruker læringsteknologi i lek og læring for å utvikle elevenes kreativitet og digitale ferdigheter. Digitale aktiviteter bidrar til elevenes kreativitet og støtter opp om elevenes læring. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med elevene. Arbeidet med dette fagfeltet inkluderer bevissthet rundt å utøve digital dømmekraft og bidra til at elevene utvikler etisk forståelse knyttet til digitale medier. Gjennom AKS-junior får elevene på 3. og 4. trinn utforske livet som journalist, både i trykksak-format og på web!

Hva er vel bedre enn en egen plattform elevene kan utøve journalistikk på?

Her finner du lenke til AKS Junior sine nettsider.