Hovedseksjon

Vår profil

Logo

Vi ønsker at elevene som går på Haugenstua skole skal bli godt rustet for livslang læring, og at de skal ha så mange åpne dører mot framtiden som mulig.

For å få til dette må vi gi elevene våre varierte og gode fagkunnskaper, grunnleggende ferdigheter og dannelse i form av et sett med karakterstyrker som vil hjelpe elevene til å bli den beste utgaven av seg selv.

I tråd med dette har personalet utviklet en visjon for Haugenstua skole som skal synliggjøre hva vi ønsker for våre elever:

Sammen utvikler vi hele mennesket
Sammen – På Haugenstua skole deler, samarbeider, støtter og veileder vi hverandre til det beste for våre elever.
Utvikler – Utvikling er anvendelse av det vi lærer. Hver dag skal elevene våre utvikle seg litt. Gjennom kursing, erfaringsdeling og i skolens faglige fora vil også personalet utvikle seg.
Hele mennesket – På Haugenstua skole er vi opptatt av hele mennesket. Vi er opptatt av at elevene skal få faglig kunnskap, grunnleggende ferdigheter og at de skal utvikle viktige karakterstyrker som vil hjelpe dem i et samfunn i stadig utvikling.

Personalet har bestemt hvilke karakterstyrker vi skal ha fokus på å utvikle. Det skal være de samme karakterstyrkene på alle trinn. Det vil være naturlig å jobbe med dette på ulike måter på de forskjellige trinnene.

Karakterstyrkene:
Samarbeidende – læring skjer i aktivt samspill med andre, lære å bidra i gruppen og gjøre hverandre gode.
Trygge – trygge på seg selv, mot til å stå for egne meninger, opptatt av at andre skal være trygge. Bidra til at klassemiljøet oppleves som trygt og at ingen er redd for å stille spørsmål, diskutere problemstillinger eller si fra når man ikke forstår.
Undrende – nysgjerrige på kunnskap, stille spørsmål, reflektere og undersøke.
Arbeidsomme – flittige og utholdende. Ikke gi opp selv om man syns at ting er litt kjedelige eller møter motstand.