Hovedseksjon

Miljøteamet

Miljøteamet

På Haugenstua skole ønsker vi at elevene våre skal bli godt rustet for livslang læring, og at de skal ha så mange åpne dører mot framtiden som mulig. Vi er opptatt av hele mennesket, alle elevene skal få faglig kunnskap, grunnleggende ferdigheter og de skal utvikle viktige karakterstyrker som vil hjelpe dem i et samfunn i stadig utvikling.

Miljøteamet sitt fokus er å bygge relasjoner, bidra til at eleven opplever mestring i sitt liv, samt å sikre sosial og emosjonell læring. Dette er avgjørende for at elevene skal kunne klare å utnytte sitt fulle læringspotensiale.  Videre jobber Miljøteamet for å videreutvikle det gode skolemiljøet som vi har på Haugenstua. Vi er opptatt av at alle skal føle tilhørighet til egen klasse og skole og at man skal kjenne at man er en del av fellesskapet.