Hovedseksjon

Utveksling til Nederland

Gruppebilde Nederland

KWC står for Koningin Wilhelmina College. Dette samarbeidet innebærer blant annet kontakt via internett og elevutveksling, og i prosjektet har elevene besøk av hverandre. Den direkte kontakten mellom lærere og elever fra de to skolene bidrar til økt forståelse og toleranse for alle som deltar, elever, foreldre og lokalmiljø inkludert. Elevene får også praktiskert sine engelskferdigheter, og de får oppleve hvordan hverdagen er for elever i en småby i et annet land. Deltakelse i prosjektet skaper en hyggelig og spennende opplevelse, samt minner og venner for livet.

Hvert år deltar rundt 15 elever på 9. trinn ved Haugenstua skole i utvekslingsprosjektet. Dette er fortrinnsvis elever som har valgfaget internasjonalt samarbeid. Disse elevene reiser da én uke til Culemborg i Nederland. Elevene bor hjemme hos en av de nederlandske elevene, deltar i undervisningen på vennskapsskolen blir kjent med nederlandsk kultur, geografi og historie. På samme måte kommer elevene fra Culemborg til Oslo én uke, hvor de bor hjemme hos sine norske partnere. De vil da få kjennskap til hvordan våre elever har det i skolehverdagen, i tillegg til at de får oppleve norsk vinter og prøve seg på ulike vinteraktiviteter. 

Utvekslingen er lagt inn som en del av valgfaget internasjonalt samarbeid på 9.trinn. Vi ønsker derfor at elever som ønsker å være med på denne utvekslingen velger dette valgfaget. 

De 15 elevene som får delta, blir plukket ut på grunnlag av god orden og oppførsel og en velbegrunnet søknad. Elevene som har valgt valgfaget internasjonalt samarbeid vil ha førsteprioritet.