Hovedseksjon

Undringsposen

Undringsposen

Undringsposen er et tilbud for alle elever på 1. og 2. trinn som går på Haugenstua Aktivitetsskole. Gjennom Undringsposen skal barna få oppleve natur og miljø, fysisk aktivitet, kunst og kultur, og bli kjent med ulike yrkesveier.

Vi ser at turene oppmuntrer til samhold, undring, vennskap på tvers av klasser og er med på å styrke miljøet og trivselen til barna.

Da fredagsturene er med på å skape et unikt fellesskap, oppfordrer vi alle som henter å vente med dette til vi er tilbake fra tur. De dagene vi har hatt guide erfarer vi at vi ikke er tilbake til Aktivitetsskolen før kl. 16.00. Se på oversikten hvilke dager dette gjelder. Dette er ikke et hinder for elever med gratis kjernetid, her skal alle få bli med!

Formålet med fredagsturene:

  • Gi elevene praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt
  • Lokalmiljøet og samfunnets engasjement kan bidra positivt til skolens og elevens læring
  • Elevene får delta i ulike former for fysisk aktivitet for å oppnå mestring, positive fellesopplevelser og kroppsbeherskelse.

Program kommer i uke 40.