Helsesykepleiere og bydelspsykolog

Da kan du banke på døra til våre helsesykepleiere, Eva Tangen, Heidi Muller og Siv Arthur. Eva har ansvar for 1.-7. trinn, og er på skolen mandager i like uker, samt tirsdager, onsdager torsdager og enkelte fredager. Heidi har ansvar for 8.-9. trinn, og er tilstede enkelte tirsdager, onsdager og enkelte fredager. Siv har ansvar for 10. trinn, og er på skolen torsdager.

Bydelspsykolog Kari Innset er på Haugenstua mandager i lik uke (1.–7. trinn) og onsdager i lik uke (8.–10. trinn).

Du kan også ta kontakt på telefon eller epost:

Eva Solberg Tangen
eva.solberg.tangen@bsr.oslo.kommune.no
90644161

Heidi Muller
heidi.janne.muller@bsr.oslo.kommune.no
91595336

Siv Arthur
siv.arthur@bsr.oslo.kommune.no
90625284 

Kari Innset
kari.innset@bsr.oslo.kommune.no
46801282