Helsesykepleiere

Da kan du banke på døra til våre helsesykepleiere, Heidi J. Müller og Mikael Løvbrøtte. Heidi har ansvar for 4.-10. trinn, og er til stede hver dag fra 08.15 til 15.00. Mikael har ansvar for 1.-3. trinn, og er på skolen 2-3 dager per uke.

Du kan også ta kontakt på telefon eller e-post:

Heidi Muller
heidi.janne.muller@bsr.oslo.kommune.no
91595336

Mikael Løvbrøtte
mikael.lovbrotte@bsr.oslo.kommune.no
47794088