Helsesykepleiere

Da kan du banke på døra til våre helsesykepleiere, Heidi J. Müller og Tale S. Helle. Heidi har ansvar for 4.-10. trinn, og er til stede hver dag fra 08.15 til 15.00. Tale har ansvar for 1.-3. trinn, og er på skolen 2-3 dager per uke.

Du kan også ta kontakt på telefon eller e-post:

Heidi Muller
heidi.janne.muller@bsr.oslo.kommune.no
91595336

Tale Susanne Helle
susanne.helle@bsr.oslo.kommune.no
98905988