Helsesøster

Da kan du banke på døra til våre helsesøstre, Siv Arthur og Ragnhild Nordengen Knutsen.

Du kan også ta kontakt på telefon eller epost: 

 

Siv Arthur

siv.arthur@bsr.oslo.kommune.no

90625284

 

Ragnhild Nordengen Knutsen

ragnhild.nordengen@bsr.oslo.kommune.no

95858107