Helsesøster og bydelspsykolog

Helsesøstre

Da kan du banke på døra til våre helsesøstre, Siv Arthur og Ragnhild Nordengen Knutsen. Ragnhild har ansvar for 1.-8. trinn, og er på skolen hver dag. Siv har ansvar for 9.-10. trinn, og er på skolen onsdager.

Bydelspsykolog Kari Innset er på Haugenstua mandager i ulik uke fra 10.00-14.00 (1.-7. trinn) og onsdager i lik uke fra 12.00-14.00 (8.-10. trinn).

Du kan også ta kontakt på telefon eller epost: 

Eva Solberg Tangen
eva.solberg.tangen@bsr.oslo.kommune.no
90644161

Siv Arthur
siv.arthur@bsr.oslo.kommune.no
90625284 

Kari Innset
kari.innset@bsr.oslo.kommune.no
46801282