Helsesøster og bydelspsykolog

Helsesøstre

Da kan du banke på døra til våre helsesøstre, Siv Arthur og Ragnhild Nordengen Knutsen. Ragnhild har ansvar for 1.–8. trinn, og er på skolen hver dag. Siv har ansvar for 9.–10. trinn, og er på skolen onsdager.

Bydelspsykolog Kari Innset er på Haugenstua mandager i ulik uke fra 10.00–14.00 (1.–7. trinn) og onsdager i lik uke fra 12.00–14.00 (8.–10. trinn).

Du kan også ta kontakt på telefon eller epost:

Eva Solberg Tangen
eva.solberg.tangen@bsr.oslo.kommune.no
90644161

Siv Arthur
siv.arthur@bsr.oslo.kommune.no
90625284 

Kari Innset
kari.innset@bsr.oslo.kommune.no
46801282