Hovedseksjon

Spennende prosjektdager

Småhusprosjekt

Småhusprosjektet er et tredagers tverrfaglig prosjekt som gjennomføres på 9.trinn hvert år. Gjennom disse dagene jobber elevene med temaer innenfor bærekraft og samarbeid, samtidig som de blir introdusert for ulike yrker. Vi har et særlig fokus på yrkesfaglige retninger elevene kan velge i sin videre utdanning.

Elevene deles inn i fem grupper basert på hva de selv kan tenke seg å lære mer om. Fagområdene vi jobbet med i år var maler og taktekker, interiørdesign, gartner, tømrer, og kokk og servitør. Resultatet av tre dagers arbeid ble fire flotte malte og innredede hus med hager, samt fire nye hus som skal brukes på neste års prosjekt. I tillegg ble det disket opp med mat og drikke til avslutningsfesten - vernissagen. 

I år fikk vi også besøk fra opplæringskontoret for anleggsgartnerfaget og opplæringskontoret for byggfagene. Disse fikk snakket med noen av elevgruppene og kunne svare på spørsmål elevene hadde i forhold til yrkesfag. De fikk også være med på vernissagen og beundret resultatene de stolte elevene viste frem.