På stand for humanitære organisasjoner

Prosjekt fordypning i engelsk

Elevene har jobbet gruppevis med prosjektet i timene, og hver gruppe har hatt som oppgave å skaffe seg kunnskap om en humanitær organisasjon og dennes arbeid. Kreftforeningen, UNICEF og Leger uten grenser var blant organisasjonene som var representert.

Elevene delte ut brosjyrer, de hadde laget plakater, og de bød på kaker, kjeks og saft. Hele seansen foregikk på engelsk.