Hovedseksjon

Nasjonale prøver

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Prøvene blir gjennomført på høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn. Det tar inntil 90 minutter å gjennomføre en prøve i lesing og regning, mens det tar inntil 60 minutter å gjennomføre en prøve i engelsk. 

Nasjonale prøver er: 

  • Elektroniske prøver i lesing, regning og engelsk
  • Samiske prøver
  • Prøver i regning som er oversatt til tegnespråk
  • Prøver i regning og lesing som er oversatt til punktskrift

Disse prøvene gir informasjon om elevene på individ-, gruppe- og skolenivå. 

Elever på 5. og 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. Prøvene på 9. trinn er de samme som for 8. trinn, slik at skoler kan sammenligne resultatene for 8. trinn med resultat fra 9. trinn det samme året. Ved å ta vare på resultatene for 8. trinn det ene året, kan man også måle fremgangen for de samme elevene det neste året.

Her kan du lese mer om de nasjonale prøvene.