Leksehjelp i matematikk

Mattekurs

Hver onsdag etter vanlig undervisning vil tre lærere fra House of Math komme til skolen i to timer for å hjelpe elevene med matematikken. Leksehjelpen vil være på skolen hver onsdag kl. 13.45-15.45. Elevene ble informert om tilbudet mandag denne uka (bildet).

Leksehjelptilbudet #ViTarAnsvar er et samarbeid mellom skoler, House of Math og bedrifter. House of Math er et firma som har spesialisert seg på én-til-én undervisning og tett veiledning og oppfølging av elever. På leksehjelpen vil elevene få mulighet til å trene på emner de ønsker i matte, samt få kartlagt eventuelle hull og hjelp til å legge plan for hvordan å tette disse. Bedriftene stiller med midler slik at prosjektet kan gjennomføres gratis for skolen og elevene.  Med prosjektet ønsker vi å gi elevene mulighet til å jobbe mer med mattefaget med dyktige og engasjerte realister tilstede.

Vi håper så mange som mulig vil benytte seg av dette tilbudet. Påmeldingsskjema er sendt med elevene hjem, og returneres til kontaktlærer. Du finner også påmeldingsskjema her.