Innskrivning av nye elever

Glade skoleelever, illustrasjon

På onsdag foregår innskrivningen mellom kl. 16.00-19.00 og på torsdag skrives elevene inn mellom kl. 09.00-11.00  på skolens kontor i andre etasje.

Foresatte må møte på skolen og må skrive inn barnet ved bostedsskolen hvis det er født i året 2011, selv om:

  • det søkes om utsatt skolestart,
  • det søkes om opptak i spesialskole eller spesialklasse ved en annen skole,
  • familien planlegger flytting i løpet av våren/sommeren 2017,
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen.

 

Invitasjonen er sendt til barnets bostedsadresse slik den er registrert per 01.11.2016 i Folkeregisteret. Dere finner invitasjonen her.