Hovedseksjon

17. mai

17. mai-illustrasjon

FAU har også bestemt at det ikke blir arrangement på skolen.
16. mai har 1.-4. trinn 17. mai-feiring med tog i AKS-tiden.

Vi ønsker alle en fin feiring 17. mai.