Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyre ved Haugenstua skole 2017-2018:

Navn

E-post

 

Ann-Margret Stokke

i-ann-s@online.no

Medlem FRP

Laila Nikolaisen

lniko@online.no

Medlem AP

 Else Marie Mjærum

Elsemarie.mjarum@icloud.com

Medlem SV

Lisbeth Flo

lisbet.flo@ude.oslo.kommune.no

Medlem foresatte

Heidi Landre Machca

Heidi.landre@getmail.no

Medlem foresatte

Kjersti Stenersen

kjerss2712@osloskolen.no

Medlem ansatte

Berit Frydenlund

beritf2101@osloskolen.no

Medlem ansatte

 

 

 

Athithan Kumarasamy

athith.24@gmail.com

Vara AP

Tore Ludt

toreludt@online.no

Vara SV

Jan Erik Eliassen

jeliasse@getmail.no

Vara Frp

Hassan El Messaoudi

Kamar-25@live.no

Vara foresatte

Indira Secic

dsecic@online.no

Vara foresatte

Osman Mohammed

kilas90@hotmail.com

Vara foresatte

Aud Saue

audb2606@osloskolen.no

Vara ansatte

Aleksander Hiller

Aleksander.hiller@osloskolen.no

Vara ansatte