Informasjon om ny skole

Ny skole
 • Nye Haugenstua skole åpner august 2016. Skolen blir en kombinert 3 parallell barne- og ungdomsskole med elever fra 1. til 10. trinn. Som en overgangsordning vil de elevene som allerede går på Haugenstua ungdomsskole fortsette på den nye skolen ut 10. trinn.

 

 • Elever og lærere tilhørende Stig barneskole og Haugenstua ungdomsskole flytter inn i det nye skolebygget til skolestart, 22. august. Aktivitetsskolen åpner 1. august i de nye lokalene.

 

 • Høsten 2016 vil vi få tre klasser på 1. trinn. Elevene som begynner på 8. trinn vil bli fordelt på 3 nye klasser.  Elevene på de andre trinnene vil fortsette i de klassene de går i.

 

 • Ledelsen vil bestå av:
  • Rektor Tone S. Nordstrøm
  • Ass. rektor Håkon Løvoll
  • Inspektør Hege E. Bjerke
  • Inspektør Heidi Lain Knudsen.
  • En ny inspektør

 

 • Den nye skolen vil ha to hovedbygg som er bundet sammen. Det laveste bygget vil være for de yngste elevene og det høyeste for de eldste. Alle spesialrommene vil også være i det høyeste bygget. Nåværende idrettshall blir bundet sammen med det høyeste bygget.

 

 • Hele uteområdet vil ikke være ferdig opparbeidet før i 2017, men uteområdet for de yngste elevene vil være klart med lekeapparater til skolestart. De vil ha sitt uteområde rett foran sin inngang.