Spennende småhusprosjekt

Småhusprosjekt

Elever i Osloskolen vil få tilbud om «Den praktiske skolesekken» der "Vi bygger småhus" vil være et av tilbudene for å få en mer praktisk tilnærming til elevenes læring og til søkingen til yrkesfagene.

Dette  er et samarbeidsprosjekt med Utdanningsetaten, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, PEAB AS og Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk (ByggOpp)