Stua i verden

Stua i verden

"Stua i verden" ble første gang gjennomført høsten 2019. Gjennom prosjektet skal elevene lære om det viktige arbeidet som SOS barnebyer gjør generelt, og om barnebyene i Malawi spesielt. Prosjektet er godt forankret i den nye læreplanen Kunnskapsløftet 2020, og passer særlig godt med de tverrfaglige temaene bærekraft, demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring.

I løpet av dagene har de ulike trinnene jobbet med prosjektet på forskjellige måter. Blant annet har flere trinn gjennomført Skolejoggen, 2. trinn har laget landsbyer og skrevet brev til barna i Malawi, og 9. trinn har laget en landsby i Minecraft Education.