Skolestart

Barn som løper i skolegård

1. trinn møter kl. 10.00, ute ved inngang S1. De avslutter første skoledag kl. 12.15.  

8. trinn møter kl 09.30 ute ved flaggstanga (Slutter 13.15).

Øvrige trinn starter kl. 09.00 og slutter kl. 13.15. Lærerne møter elevene ute og følger dem til klasserommene.

Av hensyn til smittevern kan dessverre ikke foresatte komme inn i skolebygget, og vi minner om at voksne må holde minst en meter avstand.

Første skoledag har vi fokus på å bli kjent. Alle går også gjennom regler, rutiner og forventninger til skoleåret.