Nasjonale prøver 2017

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn gjennomføres fra 11. september til 29. september, nasjonale prøver for 5. trinn gjennomføres 16.oktober- 3.november.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene blir gjennomført på høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn. Det tar inntil 90 minutter å løse en prøve i lesing og regning, mens det tar inntil 60 minutter å løse en nasjonal prøve i engelsk. Nasjonal prøve i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn og 5. trinn.

Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver dersom prøven ikke har mye å si for videre opplæring.  Selv om en elev har rett til fritak, kan eleven selv eller foreldrene likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

Enkelte elever kan ha behov for tilrettelegging i forbindelse med gjennomføringen av nasjonale prøver. Skolen skal sørge for dette.

Elever og foreldre vil få tilbakemelding etter at prøvene er gjennomført.

Du kan lese mer om nasjonale prøver på Udir sine nettsider.