Livredning på Sjøskolen

Sjøskolen

Elevene ble hentet med båt på Aker Brygge, og undervisningen startet på båten på vei til Storøya på Fornebu. Etter en kort teoriøkt, ble elevene delt i to grupper. En gruppe lærte hjerte- og lungeredning ved bruk av dukker. De fikk også teste ut hvordan en hjertestarter fungerer. Den andre gruppa lærte hvordan man skal redde personer i vannet. Etterpå byttet de, slik at alle elevene fikk prøvd alt i løpet av dagen. Seks elever fra hver klasse stilte som markører i vannet, og fikk utdelt våtdrakter. På vei tilbake hadde elevene en quiz hvor de fikk testet kunnskapene sine. Dette var en lærerik og spennende dag for elevene våre.