Info om koronavirus på Haugenstua skole

Illustrasjon

For å minske risikoen for smitte, har vi omorganisert skoledagen for 5.-10. trinn fra og med denne uka. Lærerne på 5.-10. trinn har tidligere undervist i mange klasser på flere trinn, og dette vil vi nå begrense. På 1.-4. trinn fortsetter vi å fokusere på smittevern slik vi allerede gjør. 

Vi har laget mindre grupper på 8. og 10. trinn, og elevene på ungdomstrinnet vil kombinere hjemmeskole med tilstedeværelse her på skolen i de nærmeste ukene. 8. trinn startet med hjemmeskole uke 47. Detaljert informasjon om dette er blitt gitt av kontaktlærerne.

Vi oppfordrer alle foresatte til å bidra det dere kan for å overholde gode smittevernregler. Det er viktig at vi både på skolen og fritiden holder avstand og vasker hendene ofte og nøye. Elever med luftveissymptomer (for eksempel forkjølelse, hoste, feber, pustevansker eller ny-oppstått manglende smaks- og luktesans), magesmerter/diarè eller sykdomsfølelse må holdes hjemme.  Er du i tvil om ditt barn skal holdes hjemme, se Folkehelseinstituttets hjemmesider eller kommunens sider.