Lærerik dag på Steinbruvann

Naturfagsdag

Dagen på Steinbruvann var todelt. Halve dagen hadde elevene stjerneorientering, mens de den andre halvdelen av dagen gjennomførte ulike poster i naturfag. Elevene fikk blant annet studere småkryp i vann og på land, og de lærte mer om planter og fugler i området.