Endring av oppholdstid AKS

AKS-figur-veldig-glad-blå

For å søke om endring av oppholdstid må dette gjøres på Min Side.

Siste frist for å bytte opphold fra 1.januar er 30.november.