Utveksling til Nederland

Gruppebilde

KWC står for Koningin Wilhelmina College. Dette samarbeidet innebærer blant annet kontakt via internett og elev-/lærerutvekslinger. Målet har vært å gi elevene en smakebit på en globalisert verden, og i prosjektet har elevene studentbesøk av hverandre. Den direkte kontakten mellom lærere og elever fra de to skolene har bidratt til økt forståelse og toleranse for alle som deltar, elever, foreldre og lokalmiljø inkludert. Deltakelse i prosjektet skaper en hyggelig og spennende opplevelse, samt minner og venner for livet.

Skoleåret 2016-2017 deltar 15 elever på 9. trinn ved Haugenstua skole i utvekslingsprosjektet. Disse elevene får da mulighet til å dra en uke til Culemborg i Nederland. Elevene skal bo hjemme hos en av de nederlandske elevene, delta i undervisningen på vennskapsskolen og bli kjent med nederlandsk kultur, geografi og historie. Omvendt vil elevene fra Culemborg komme hit til Oslo en uke. De vil da få oppleve det tilsvarende som våre elever gjør hos dem. Det betyr også at de nederlandske elevene bor hjemme hos de norske.

Denne utvekslingen har vi lagt inn som en del av valgfaget internasjonalt samarbeid på 9.trinn. Vi ønsker derfor at elever som ønsker å være med på denne utvekslingen velger dette valgfaget.
Det er også mulig å velge dette valgfaget uten å delta på utvekslingen.

De 15 elevene som får delta, blir plukket ut på grunnlag av god orden og oppførsel, et generelt godt karaktergrunnlag, samt en velbegrunnet søknad. Elevene som har valgt valgfaget internasjonalt samarbeid vil ha førsteprioritet.