Steg for Steg

Hvorfor Steg for Steg?

Tidligere Stig skole tok i bruk Steg for Steg ved å delta på et pilotprosjekt i 1991-92. Lærerne var med på å oversette og prøve ut materialet. Steg for Steg er oversettelse av Second step og er utviklet av Committee for children, en uavhengig, idealistisk organisasjon i Seattle, USA. I 1997 ga Nasjonalforeningen for folkehelsen ut en fullstendig oversettelse, bearbeidet for norske forhold. Stig skole har fram til i dag høstet gode erfaringer med bruk av Steg for Steg. Fra skoleåret 1999-2000 har alle klasser arbeidet med opplegget.

Steg for Steg bilde

 

Hva er Steg for Steg?

Steg for Steg er et praktisk redskap for:

  • å sette følelser på dagsorden,
  • Øve systematisk på å løse problemer som kan oppstå når mennesker er sammen
  • Lære metoder for å dempe ødeleggende aggresjon

Ved å øke menneskers sosiale kompetanse er det mulig å oppnå et miljø der vi tar hensyn til hverandre og løser problemer uten bruk av aggresjon og vold som går ut over både en selv og andre.

Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre og dette inkluderer både verbal og non-verbal atferd. Sosial kompetanse omfatter:

  • Empati (leve seg inn i og vise omtanke for andre menneskers følelser)
  • Selvkontroll (vente på tur, inngå kompromiss, bli enig)
  • Selvhevdelse (presentere seg, kunne si sin mening)
  • Samarbeid (dele, hjelpe, følge felles regler)Humor og glede (være spontan, glede seg)