Sommerferien

Det er gratis kjernetid onsdager og torsdager i disse ukene.
Fullstendig plan over hva som skjer de ulike dagene samt påmeldingsskjema finner du her.